LABORATORIJA

Predmeti ispitivanja: Metalni proizvodi proizvedeni livenjem, kovanjem, valjanjem, skidanjem strugotine i drugim konvencionalnim i nekonvencionalnim metodama.

Imamo moderno opremljenu laboratoriju za ispitivanje hemijskih i mehaničkih karakteristika metala, kao i laboratoriju za ispitivanje bez razaranja (IBR – ultrazvuk, magnetofluks, penetranti i vizuelno ispitivanje). Obe laboratorije su državno akreditovane od strane Akreditacionog Tela Srbije – ATS pod akreditacionim brojem 01-465 prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006. Laboratorije poseduju sopstvenu opremu i ne vrši se pod-ugovaranje akreditovanih ispitivanja iz oblasti delatnosti laboratorija. Pored ispitivanja, za koja smo akreditovani, za potrebe sopstvenog procesa proizvodnje radimo i ispitivanja peska i kalupne mešavine (granulometrija, propustljivost, habanje, smicanje, vlaga i čvrstoća kalupa).

Mi smo jedina livnica u Srbiji sa akreditovanom laboratorijom za ispitivanje metala, tako da pored ispitivanja za sopstvene potrebe vršimo i uslužno ispitivanje za druge firme. Ispitivanja se vrše u laboratoriji i na terenu (tvrdoća, IBR itd.). Izrada epruveta se radi po dogovoru. Pravnu odgovornost za kvalitet ispitivanja ima pravni subjekat „Livnica Ljig d.o.o.“. Poverljivost informacija je obezbeđena.

U nastavku možete videti spisak najvažnije opreme. Ovde nije nabrojana prateća i ostala oprema za merenje i ispitivanje, kao i etaloni i referentni materijali:

  • Aparat za merenje tvrdoće po Rokvelu
  • Aparat za merenje tvrdoće po Brinelu
  • 2 uređaja za ispitivanje hemijskog sastava (spektrometri) proizvođača ARL
  • Uređaj za ispitivanje udarne žilavosti po ŠARPIJU
  • Uredjaj za ispitivanje zatezanjem i pritiskanjem
  • Uređaj za ispitivanje materijala bez razaranja ultrazvukom
  • Uređaj za ispitivanje materijala bez razaranja magnetnim fluksom
  • Prenosni uređaj za merenje tvrdoće dinamičkom metodom (odskok)
  • Kolska Vaga sa neautomatskim funkcionisanjem
  • Uređaj za ispitivanje materijala bez razaranja ultrazvukom/ Ultrazvučni defektoskop