PROZVODNI PROCES I OPREMA

TOPIONICA

U topionici posedujemo 2 indukcione srednjefrekventne peći (proizvođač ABB) kapaciteta po 2 tone i 2 indukcione srednjefrekventne peći (proizvođač ABB) kapaciteta po 250kg.

=> Lista otpada za čiji je tretman pravno lice ovlašćeno

KALUPARNICA

Kalupovanje se vrši ručno u alfaset-postupku, na liniji opremljenoj vibro-stolovima i transportnim sistemom, sa dve kontinuirane mešalice za pripremu kalupne mešavine proizvođača „Webac“ kapaciteta 15t/h i 8 t/h. U sklopu kaluparnice nalazi se i linija za regeneraciju peska proizvođača FAT, čiji je kapacitet 15 t/h, kojom se omogućava ponovno vraćanje peska u proces kalupovanja. Hala, u kojoj se nalaze kaluparnica i topionica, opremljena je najsavremenijim sistemom za otprašivanje, kao i sa dve mosne dizalice (nosivosti 16 tona i 5 tona) i dve konzolne dizalice.

DORADA I FINALIZACIJA ODLIVAKA

Za doradu i finalizaciju odlivaka posedujemo brojnu opremu, kao što su peskirnica sa rotirajućim stolom kapaciteta 6 t/h, ručna peskirnica kapaciteta 4 t/h, viseće brusilice, stubne brusilice, ručne brusilice, aparati za razne vrste zavarivanja, arker aparati, breneri za odsecanje ulivnih glava itd. Hala, u kojoj se vrši dorada odlivaka, opremljena je najsavremenijim sistemom za otprašivanje.

MAŠINSKA OBRADA ODLIVAKA

Raznovrstan mašinski park omogućava nam da mašinski obradimo i najzahtevnije delove, i obuhvata nekoliko strugova, glodalica, borverk, brusilice za fino brušenje, erozimat itd. Mašinski park nam služi pre svega za tekuće održavanje, izradu epruveta, i manje obrade u proizvodnom procesu. Veće mašinske obrade radimo u kooperaciji sa renomiranim kućama specijalizovanim za mašinsku obradu.

MODELARNICA

Posedujemo dobro opremljenu radionicu za pravljenje modela sa veoma stručnim kadrom, koja izrađuje deo modela, koji su nam potrebni za proizvodnju. Ipak, modelarnica pre svega služi za kontrolu i popravku modela – veći deo modela se ugovara kod kooperanata, koji ih izrađuju pod našim nadzorom i po našim tehnologijama.

TERMIČKA OBRADA

Posedujemo širok spektar različitih peći, na osnovu koje smo u mogućnosti da vršimo termičku obradu svake vrste:

Tip peći i veličina komore Maks. težina Merenje temperature Temperaturni opseg Način hlađenja
Električna komorna peć sa vagonom
(2000x3200x1500)
9 tona elektronska kontrola maks. 980°C voda, ulje, vazduh
Električna komorna peć sa vagonom
(1650x2550x1000)
7 tona elektronska kontrola maks. 1100°C voda, ulje, vazduh
Električna komorna peć sa vagonom
(1500x2500x800)
5 tona elektronska kontrola maks. 1000°C voda
Električna komorna peć
(900x600x350)
100 kg manuelna kontrola maks. 1000°C voda, ulje, vazduh
Električno sono kupatilo za kaljenje bez vazduha (600x500x400) 150 kg manuelna kontrola maks. 1000°C ulje, vazduh
Mašina za indukciono kaljenje (maks. fi 1200 i maks. 1500 u dužini) infracrvena kamera maks. 1200°C voda, ulje, vazduh

LABORATORIJA

Imamo moderno opremljenu laboratoriju za ispitivanje hemijskih i mehaničkih karakteristika metala, kao i laboratoriju za ispitivanje bez razaranja (IBR – ultrazvuk, magnetofluks, penetranti i vizuelno ispitivanje). Obe laboratorije su državno akreditovane od strane Akreditacionog Tela Srbije – ATS pod akreditacionim brojem 01-465 prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006. Mi smo jedina livnica u Srbiji sa akreditovanom laboratorijom za ispitivanje metala, tako da pored ispitivanja za sopstvene potrebe vršimo i uslužno ispitivanje za druge firme. Pored ispitivanja, za koja smo akreditovani, za potrebe sopstvenog procesa proizvodnje radimo i ispitivanja peska i kalupne mešavine (granulometrija, propustljivost, habanje, smicanje, vlaga i čvrstoća kalupa).