Čelični liv otporan na habanje

Odlivci od ove vrste čelika imaju veliku udarnu žilavost i veoma su otporni na habanje. Koriste se u rudarstvu i cementnoj industriji kao delovi drobilica, mlinova i bagera, koji su izloženi habanju (čekići i čeljusti drobilica, obložne ploče mlinova, članci gusenica bagera, razni noževi i zubi bagera, konusi, lopatice i dr.). Najčešće su to „manganski čelici“ jer je mangan bitan legirajući element.