Vatrootporni liv

Odlivci od vatrootpornog čeličnog liva nalaze najširu primenu kod industrijskih peći kao nosači, delovi potisnih uređaja, korpe za zagrevanje materijala, kao delovi rotacionih peći u cementnoj industriji, u industriji nafte i petrohemiji. Radna temperatura ovih delova je i do 1200°C.