Proizvodnja odlivaka od čelika

  Zahvaljujući prvenstveno dugogodišnjem iskustvu i dobroj opremljenosti Livnica Ljig proizvodi i odlivke koji su godinama bili na listi uvoznih artikala

Livnica Ljig je opredeljena da proizvodi kvalitetan proizvod koji zadovoljava
i ako je moguće prevazilazi očekivanja kupaca-korisnika

Uvođenjem novih tehnologija u proizvodnju stvoreni su uslovi da se
zadovolje i najprobirljiviji kupci odlivaka od čeličnog liva

Livnica Ljig je jedan od najkompletnijih proizvođača vatrootpornih materijala na bazi gvožđa